Ban giám hiệu

Giới thiệu về cán bộ và giảng viên trường MGU


Burov Denis Viktorovich
Burov Denis Viktorovich

Hiệu trưởng, phó giáo sư

Điện thoại: +7 (423) 230-12-51; e-mail: burov@msun.ru


Yuri G. Zhuravel
Alexander D. Yuzov

Phó hiệu trưởng bộ phận học tập

Điện thoại: +7 (423) 230-12-68; e-mail: yuzov@msun.ru


Zhuravel Yuriy Grigoryevich
Zhuravel Yuriy Grigoryevich

Phó hiệu trưởng phòng quan hệ quốc tế

Điện thoại: +7 (423) 230-10-23; e-mail: Zhuravel@msun.ru


Vedenev Maxim Sergeyevich
Vedenev Maxim Sergeyevich

Trợ lí hiệu trưởng

Điện thoại: +7 (423) 251-77-16; e-mail: vedenev@msun.ru


Anton A. Prokopovich
Prokopovich Anton Aleksandrovich

Phó hiệu trưởng khoa an toàn và bảo mật

Điện thoại: +7 (423) 251-77-83; e-mail: ProkopovichAA@msun.ru


Kazantsev Valeriy Ivanovich
Kazantsev Valeriy Ivanovich

Điện thoại: +7 (423) 230-12-46; e-mail: kazantsev@msun.ru


Sokolova Ekaterina Borisovna

Điện thoại: +7 (423) 230-12-57; e-mail: sokolova@msun.ru


Mikhaylov Aleksey Grigoryevich
Mikhaylov Aleksey Grigoryevich

Trợ lí hiệu trưởng

Điện thoại: +7 (423) 230-12-85; e-mail: amikhailov@msun.ru


Cao đẳng Hàng hải


Konoplev Sergey Stanislavovich
Konoplev Sergey Stanislavovich, giám đốc cao đẳng hàng hải

Điện thoại: +7 (423) 230-12-31; e-mail: konoplev@msun.ru


Cao đẳng kĩ thuật hàng hải


Ezhov
Ezhov Alexander Ivanovich, giám đốc cao đẳng

Điện thoại: +7 (423) 263-59-07; e-mail: EzhovAI@msun.ru


Chi nhánh vùng Amur Đại học hàng hải quốc gia Liên bang Nga mang tên đô đốc GI Nevelsky


Tarlakov Yevgeniy Aleksandrovich
Tarlakov Yevgeniy Aleksandrovich, giám đốc chi nhánh

Amur Đại học hàng hải quốc gia Liên bang Nga mang tên đô đốc GI Nevelsky

Điện thoại: +7 (4162) 22-65-60; e-mail: afmgu@bk.ru, Tarlakov@msun.ru


Yakovleva Svetlana Vyacheslavovna

Phó Giám đốc học tập và công tác giáo dục

E-mail: ykov1965@mail.ru


Krivchenko Galina Borisovna

Phó giám đốc đào tạo và sản xuất công việc

E-mail: galuy67@mail.ru


chi nhánh Nakhodka Đại học hàng hải quốc gia Liên bang Nga mang tên đô đốc GI Nevelsky


Alexander Y. Zaporozhskiy
Alexander Y. Zaporozhsky, giám đốc chi nhánh

Điện thoại: +7 (4236) 65-56-01; e-mail: ZaporozhskiyAYu@msun.ru


Smekhova Antonina Vasilyevna

Phó giám đốc đào tạo và sản xuất công việc

Điện thoại: +7 (4236) 65-58-71; e-mail: smekhova@msun.ru


Trung cấp, cao đẳng hàng hải Sakhalin mang tên TB Guzhenko - một chi nhánh của Đại học hàng hải quốc gia Liên bang Nga mang tên đô đốc GI Nevelsky


Zakharina Lyubov Vasilyevna
Zakharina Lyubov Vasilyevna, giám đốc

Cao đẳng hàng hải Sakhalin mang tên TB Guzhenko - một chi nhánh của Đại học hàng hải quốc gia Liên bang Nga mang tên đô đốc GI Nevelsky

Điện thoại: +7 (42433) 5-02-67, +7 914 643-00-58; e-mail: Zaharina@msun.ru


Bernatskaya Svetlana Viktorovna

Phó Giám đốc đào tạo và nghiên cứu

Điện thoại: +7 (42433) 5-12-52, +7 984 182-50-09; e-mail: sakhalincol@mail.ru


Vakulenko Yelena Yevgenyevna

Phó giám đốc về công tác giáo dục

Điện thoại: +7 (42433) 5-12-52, +7 914 094-17-99; e-mail: sakhalincol@mail.ru