Lịch sử giáo dục hàng hải

Các giai đoạn phát triển của trường, lịch sure phát triển ngành hàng hải tại vùng viễn đông.

 • 2001 – Theo thông tư số 148 của Bộ Giao thông vận tải Liên bang Nga từ ngày 02 tháng 10, « Quyết định đổi tên Học viện hàng hải Viễn Đông mang tên đô đốc Nevelsky thành trường đại học hàng hải quốc gia mang tên đô đốc Nevelsky».

 • 1991 – Vào ngày 26 tháng 4 trường đổi tên từ “Cao đẳng kĩ thuật hàng hải Viễn Đông” (viết tắt là DVVIMY) thành Học viện hàng hải Viễn Đông.

 • 1989 - Bắt đầu từ ngày 20 tháng 12 xuất bản tờ báo "Meridian" của trường (tờ báo được in nhiều thứ 5 tại Vladivostok).

 • 1970 - Ngày 18 tháng 4, tại vị trí Phòng quân sự và lao động trường mở Bảo tàng lịch sử DVVIMY .

 • 1965 – Cao đẳng cơ khí hàng hải Vladivostok đổi tên thành Cao đẳng kĩ thuật hàng hải Viễn Đông mang tên đô đốc Nevelsky.

 • 1958 - Ngày 29 tháng 5 trường đổi tên từ «Cao đẳng hàng hải Vladivostok» thành «Cao đẳng cơ khí hàng hải».

 • 1953 – Theo sự bổ nhiệm của hội đồng bộ trưởng Liên Xô số 13961-P từ ngày 21 tháng 10, của Bộ trưởng Bộ Hàng hải và hải quân Số 551-PR, từ ngày 30 tháng 10, Cao đẳng hàng hải Vladivostok thuộc loại nhì trong tổ chức giáo dục đại học .

 • 1944 – Thực hiện theo nghị quyết số 5311 của Ủy ban Quốc phòng Nhà nước ( 5/1944) nhằm đào tạo cán bộ phục vụ Hải quân, Hội đồng ủy ban nhân dân đã ra quyết định số 10733( 16/5/1944) đổi tên «Cao đẳng kĩ thuật hàng hải Vladivostok» thành «Cao đẳng hàng hải Vladivostok».

 • 1931 - Bộ Giao thông vận tải quyết định thành lập tại Vladivostok trường đào tạo và giảng dạy tổng hợp, trên cơ sở của kĩ thuật Hàng hải sẵn có, bao gồm Viện Kỹ sư Giao thông vận tải và Cao đẳng Hàng hải ( bắt đầu vào năm 1932, đóng cửa vào năm 1933).

 • 1929 – Trường Cao đẳng Truyền thông đường thủy đổi tên thành kĩ cao đẳng kĩ thuật Vladivostok trực thuộc Hải quân Liên Xô.

 • 1923 - Trường cao đẳng Vladivostok Aleksandrovsk được tổ chức lại thành Cao đẳng Truyền thông đường thủy.

 • 1902 - Ngày 07 tháng 11 trên cơ sở của các lớp học hàng hải thành lập trường cao đẳng Vladivostok Aleksandrovsk.

 • 1890 - Ngày 14 tháng 11 những lớp học hàng hải Alexandrovskie chính thức mở cửa tại Vladivostok; từ ngày 16 tháng 11 các lớp học đi vào giảng dạy.

 • 1876 - Thống đốc quân sự của khu vực Primorye Vladivostok và Chuẩn Đô đốc Erdman G.F. đệ đơn kiến nghị lên Bộ trưởng về việc thành lập các lớp học biển tại Vladivostok.