Thông tin cơ bản

Đại học Hàng hải quốc gia Nga mang tên đô đốc Nhevelskoy là cơ sở Giáo Dục Liên Bang hệ đại học trở lên.

Ngày thành lập 14 tháng 11 năm 1890.

Trường đại học trực thuộc Liên bang Nga.

Cơ quan chủ quản của trường là Cơ quan Liên bang về biển và Giao thông vận tải, có thẩm quyền như trung tâm khoa học với phương pháp giáo dục hàng hải.

Địa chỉ cơ quan: 125993, đường Petrovka, tòa nhà 3/6, Moskva, Nga.